Nr 12 2019

Vad händer på projektet de närmsta veckorna?

Flygbild över Kulturkvarteret från söder

Vecka 38:

Brandskyddsåtgärder sker på plan 13
Stomarbeten fortsätter för i multifoajen 
Fasadentreprenören fortsätter att montera fasad på våning 13 och börjar även att montera på plan 14.
Takarbeten pågår på huvuddelen.
Sprinklerentreprenören påbörjar sitt arbete denna vecka i källaren.  
Arbetet med lastkajen på plan 10 startar.

 

Flygbild över Kulturkvarteret från väster

Vecka 39:

Takarbete startar på multifoajen. 
Brandskyddsåtgärder sker på plan 14
Stomarbeten fortsätter vid multifoajé och aula. 
Fasad fortsätts monteras på plan 13 och 14.
Arbetet med lastkajen fortsätter. 
Påbyggnadsvägg mot insida fasad startar på plan 14.

Vecka 40:

Stomarbeten fortsätter vid multifoajé och aula.
Fasad börjar montera fasad på sista våningen på huvuddelen.
Arbetet med storköksplattan påbörjas. 
Brandskyddsåtgärder sker på plan 14 & 15.
Påbyggnadsvägg mot insida fasad fortsätter på  plan 14.