Nr 15 2019

Interiörbilder

Vad händer på projektet de närmsta veckorna?

Vecka 45: 

Montage av invändig hissar startar
Brandskyddsmålning av stomme startar
Rumsbilning i fläktrum på plan 15 
Målning i fläktrum startar på onsdag 
Spacklingen av golv fortsätter på plan 14 
Uppbyggnad av insida yttervägg startar på plan 13
Uppbyggnad av insida yttervägg startar på plan 14
Kompletterande fasadarbete på huvuddelen 

Vecka 46: 

Spackling av golv fläktrum 
Rumsbildning plan 14 
Rumsbildning plan 13 
El-installationer i väggar plan 13 & 14 
VS-installationer i väggar plan 13 & 14 
Hissmontage 
Kompletterande fasadarbete på huvuddelen 
Brandskyddsmålningen av stommen fortsätter