Nr 16 2019

Vad händer på projektet de närmsta veckorna?

Interiörbilder på rumsbildning, förberedelsearbeten och första hissdörren.

1. Rumsbildning plan 14  
2. Förberedandearbete klart inför spackling plan 13
3. Första hissdörren monterad 


Vecka 47: 

Montage av fasadelement på multiscensdelen.
Brandskyddsmålning av stomme plan 14
Rumsbildning och uppbyggnad av insida yttervägg på plan 14 
Rumsbildning och uppbyggnad av insida yttervägg på plan 13 
El-installationer i väggar plan 13 & 14 
VS-installationer i väggar plan 13 & 14 
Ventilationsinstallationer i fläktrummet 
Spackling i fläktrum samt på plan 13
Hissmontaget av första invändiga hissen blir klar denna vecka. 

Vecka 48: 

Montage av fasadelement på multiscensdelen.
Spackling av golv fortsätter på plan 13  
Rumsbildning och uppbyggnad av insida yttervägg på plan 14 
Rumsbildning och uppbyggnad av insida yttervägg på plan 13 
El-installationer i väggar plan 13 & 14 
VS-installationer i väggar plan 13 & 14 
Ventilationsinstallationer i fläktrummet 
Hissmontage av husets andra hiss startar 
Brandskyddsmålningen av stommen plan 14 fortsätter