Nr 17 2019

Vad händer på projektet de närmsta veckorna?

Flygbilder över Kulturkvarteret från väster och norr

Vecka 49: 

Montage av fasadelement på multiscensdelen.
Brandskyddsmålning av stomme plan 14.
Rumsbildning och uppbyggnad av insida yttervägg på plan 14. 
Rumsbildning och uppbyggnad av insida yttervägg på plan 13. 
El-installationer i väggar plan 13 & 14. 
VS-installationer i väggar plan 13 & 14. 
Takarbete fortsätter på taket ovanför aulan. 
Hissmontaget av husets andra hiss fortsätter. 
Sista spackling av golv på plan 13.

Vecka 50: 

Montage av fasadelement på multiscensdelen.
Spackling av golv påbörjas på plan 12. 
Rumsbildning och uppbyggnad av insida yttervägg på plan 14. 
Rumsbildning och uppbyggnad av insida yttervägg på plan 13.
El-installationer i väggar plan 13 & 14.
VS-installationer i väggar plan 13 & 14.
Ventilationsinstallationer i fläktrummet 
Hissmontaget av husets andra hiss fortsätter. 
Takarbete fortsätter på taket ovanför aulan .
Brandskyddsmålningen av stommen plan 13.