Nr 18 2019

Extra bygginfo ang. bodetablering etapp 3

Kulturkvarteret kommer att utöka sin bodetablering med 6st nya bodar. Etableringen kommer förlängas norrut mot konserthuset. Det leder till att busshållplatsen kommer att flyttas närmare konserthuset. 

Bodetablering 1

9 dec – 13 dec Förberedande arbete

Inför placeringen av de nya bodarna behövs markarbete och förberedande arbete att utföras på platsen. Gångbanan kommer att stängas av under en vecka och gående hänvisas till andra sidan Nygatan.

 

Bodetablering 2

16 dec 20.00 – 17 dec 04.00 Placering 

Dom nya bodarna levereras och kommer att monteras med hjälp utav kranbil. Bodarna kommer att levereras och monteras en och en för att undvika störningarna. Körfältet närmast riksbankshuset kommer att stängas under perioden. Det för att kranbilen måste stå på körbanan för att kunna montera de nya bodarna.

 

Bodetablering 3

17 dec kl. 04.00 

När det nya manskapsbodarna är på plats öppnas körbanan igen och  gångbanan längst med bodarna öppnas och förlängs. Busshållplatsen blir kvar på sin nya plats närmare konserthuset.