Nr 6 2019

Kulturkvarteret flygbild

Vecka 14

Stommontaget påbörjades med källardelen. 
I källaren reser vi prefab-väggar runt hisschakt och trapphus.
Håldäcksbjälklag monteras sedan över källaren. Dessa är planerade att skarvgjutas på fredag v. 14.

Vecka 15

V.15 påbörjas stommontaget av den första våningen över mark. 
I samband med att stommen nu pågår för fullt så kommer även antalet transporter till KKV att öka och vår check-point på Fabriksgatan kommer att bli mer belagd med väntande transporter till projektet.

 

Ritning av Kulturkvarteret