Nr 7 2019

Flygbild över Kulturkvarteret

Ritning över Kulturkvarteret

Vecka 17

Stommontage pågår med första bjälklaget för huvuddelen som kommer inhysa det nya stadsbiblioteket. Fortsatt montage av prefab-väggar, stålpelare och balkar sker i inledningen av veckan. Från tisdag påbörjas montage av håldäcksbjälklag. Riksbankshuset: Vi kommer schakta fram fundament för pelare till länkbyggnaden på tisdag. Ställningsmontage påbörjas vid Riksbankshuset på onsdag för kommande veckas arbeten med rivning, inför påhängning av länkbyggnaden v. 20.

Vecka 18

Fortsatt montage av håldäck och trappor. Skarvgjutning av håldäcksbjälklaget sker onsdag. Mot slutet av veckan påbörjas ställandet av prefab-väggar på plan 11. Riksbankshuset: Rivning av återstående betongbjälklag och kvarsittande stål, från rivningen av trapphuset förra året på Riksbankshuset.

Vecka 19

Stålstomme och håldäck för BÖP 11, Bjälklag Över Plan 11, pågår hela veckan. Riksbankshuset: Förberedande arbeten med infästningsplåtar. Den provisoriska ytterväggen kommer delvis att behöva öppnas, endast utifrån, för att möjliggöra infästning av länkgången.