Nr 8 2019

Aktuell bild över Kulturkvarteret maj 2019

Vad händer på projektet de närmsta veckorna?

Vecka 21: 

Stommontage påbörjar med montage av håldäcksbjälklag på resterande halva av huvuddelen på måndag. Arbetet kommer hålla på till och med onsdag. På onsdag skarvgjuts hålbjälkslaget på plan 12. På fredag börjar montage av prefab- väggar på huvuddelen. 
Riksbankshuset: kompletterande arbete med stommonteringen av länkgången. Fortsatt arbete med dag och spillvatten mellan Kulturkvarteret och riksbankshuset. 

 

Skiss söver stomarbeten vecka 21

 

Vecka 22:

I början av veckan påbörjas monteringen av  pelare och balkar för huvuddelen BÖP 13, Bjälklag Över Plan 13. Montage av trappor och förberedande arbete inför skarvgjunting. 
Arbetet med dag- och spillvattnet mellan kulturkvarteret och riksbankshuset fortsätter. 

Vecka 23:

Stålstomme och håldäck för BÖP 13, Bjälklag Över Plan 13, pågår hela veckan.