Nr 9 2019

Flygbild över kulturkvarteret

Vad händer på projektet de närmsta veckorna?

Vecka 24: 

Montage utav pelare och balkar fortsätter på plan 12 på den resterande delen i början av veckan. Resterande del av veckan påbörjas montage utav håldäckpå den delen. Skarvgjutning av håldäckbjälklaget på plan 13 sker på onsdag. 

Fasadentreprenören har kommit igång på arbetsplatsen och kommer under veckan att hålla på med förberedande arbeten på plan 10 och 11.

Mellan Riksbankshuset och Konserthuset kommer arbete med dag- och spillvatten att genomföras. 

Ritning över stommontage

Vecka 25:

Stommontage av väggar, pelare och balkar påbörjas på plan 13 i huvuddelen. I slutet av veckan påbörjas håldäcksmontaget. Montage av trappor och förberedande arbete inför skarvgjutning. 

Fasad kommer fortsätta med förberedande arbeten på plan 11 

Vecka 26:

Håldäcksmontaget fortskrider och ska vara klart i början av veckan. Montage av prefabväggarkommer att ske i mitten av veckan på den resterande delen av huvuddelen, även montage av stålpelare kommer att ske i slutet av veckan för den delen. 

Fasad kommer att fortsätta med förberedande arbeten inför fasadblocksleverans v.27.