Nr 10 2020

Vad händer på projektet vecka 37, 38 & 39?

Exteriörbild av Kulturkvarterets entré


Utvändiga arbeten: 

 • Montering av solceller

Markarbeten: 

 • Montering av parkbänkar och blomlådor mm mellan Riksbankshuset och Konserthuset.
 • Ytan mellan Riksbankshuset och Konserthuset färdigställs 
 • Ytan mellan Riksbankshuset och KKV justeras och plattsättningen av ytan startar. 
 • Arbete med Åstråket fortsätter. 

Invändiga arbeten 

 • Kompletteringsarbete och färdigställandearbete fortsätter inför slutbesiktning på plan 12, plan 13 och plan 14 .
 • Innertaksarbeten på plan 10, plan 11. 
 • Målning av väggar och tak på plan 10 och 11. 
 • Golvläggarna är igång och håller på plan 10 och plan 11.  
 • Montering av läktare i Aula och i Multiscenen. 
 • Start av AV-teknik i Multiscenen. 
 • Start av golvarbete i Multifoajén 

Installationer  

 • El, sprinkler, VS, styr och ventilationsinstallationer kompletteringsarbete fortsätter. 

Kvällsleveranser: 

 • Inga planerad 

Riksbankshuset: 

 • Förberedande arbete inför ombyggnationen