Nr 12 2020

Vad händer på projektet vecka 42 & 43?

Entrégolvet och duschväggar i omklädningsrum.

Bild 1: Naturstenen som ska vara innanför entréerna
Bild 2: Duschväggarna på plats i omklädningsrum vid multiscenen

 

Utvändiga arbeten: 

 • Montering av trall på terrassen 

Markarbeten: 

 • Ytan mot Svartån färdigställs 
 • Arbete mellan Kulturkvarteret och Nygatan startar. 
 • Montering av mur och trappa mot Åstråket

Invändiga arbeten 

 • Kompletteringsarbete och färdigställandearbete fortsätter inför slutbesiktning på plan 10, plan 11 och plan 12.
 • Innertaksarbeten på plan 10, plan 11.
 • Målning av väggar och tak på plan 10 och 11.
 • Golvläggarna är igång och håller på plan 10 och plan 11 samt i blackbox plan 14 
 • Träpaneler fortsätter att monteras i multiscenen. 
 • Kakelsättarna håller på och lägger naturstenen som ska vara innanför entréerna. 

Installationer  

 • El, sprinkler, VS, styr och ventilationsinstallationer kompletteringsarbete fortsätter. 

Besiktningar:  

 • Förbesiktning Bygg plan 10-13 volym 3 onsdag v.43