Nr 13 2020

Vad händer på projektet vecka 44 & 45?

Interiörbild av stort fönster och rum med diskbänkar och skåp.

Bild 1: Från en av ljusgårdarna
Bild 2: Från rum verkstad/ateljé på plan 13 kulturskolan 

 

Keramikverkstadens diskbänkar och stort rum med stora fönster.

Bild 3: Från rum keramik på plan 13 kulturskolan
Bild 4: Mattan lagd i allaktivitetsrum på plan 12 kulturskolan 

Utvändiga arbeten: 

 • Montering av trall på terrassen 

Markarbeten:

 • Ytan mot Svartån färdigställs
 • Arbete mellan Kulturkvarteret och Nygatan startar.
 • Montering av mur och trappa mot Nygatan 
 • Plattsättning mot Nygatan 

Invändiga arbeten 

 • Kompletteringsarbete och färdigställandearbete fortsätter inför slutbesiktning på plan 10, 
plan 11 och plan 12 .
 • Innertaksarbeten på plan 10, plan 11. 
 • Målning av väggar och tak på plan 10 och 11. 
 • Golvläggarna är igång och håller på plan 10 och plan 11 samt i blackbox plan 14 
 • Träpaneler och akustikpaneler monteras. 
 • Kakelsättarna håller på och lägger naturstenen som ska vara innanför entréerna. 
 • AV och scenmekanik håller på att installera utrustning i huset. 

Installationer  

 • El, sprinkler, VS, styr och ventilationsinstallationer kompletteringsarbete fortsätter. 

Besiktningar

 • Besiktning mark onsdag v.44