Nr 14 2020

Vad händer på projektet vecka 46 & 47?

Interiör med det nya golvet och ljusgård

Bild 1: Färdigbehandlat golv i multifoajén 
Bild 2: Från en av ljusgårdarna i huset 

Förvaringsskåp

Bild 3 och 4: Förvaringsskåpen på plats i administrationsutrymmena 

Utvändiga arbeten: 

 • Montering av trall på terrassen 
 • Montering av räcken på terrassen. 

Markarbeten: 

 • Komplettering av ytor runt kulturkvarteret. 
 • Efter kompletteringen är färdigt pausas arbetet och återupptas i mars 2021. 

Invändiga arbeten 

 • Kompletteringsarbete och färdigställandearbete fortsätter inför slutbesiktning på plan 10, plan 11 och plan 12 .
 • Innertaksarbeten på plan 10, plan 11. 
 • Kompletterings- och förbättringsmålning i hela huset. 
 • Golvläggarna är igång och håller på plan 10 och plan 11.
 • Träpaneler och akustikpaneler monteras. 
 • Storköksutrustning monteras och installeras. 
 • Montage av receptionsdisk i multifoajén. 
 • AV och scenmekanik håller på att installera utrustning i huset. 

Installationer  

 • El, sprinkler, VS, styr och ventilationsinstallationer kompletteringsarbete fortsätter.