Nr 15 2020

Vad händer på projektet vecka 48 & 49?

Exteriöra bilder på trätrall och räcke på terassen.

Bild 1: Räcket ute på terrassen börjar monteras
Bild 2: Trallen på terrassen monteras dit 

Interiörbild på trappen i multifoajén och bibliotekets väggfasta sittbänkar

Bild 3: Trappen i multifoajén är snart klar
Bild 4: Sittmöblerna är monterade i biblioteket 

Utvändiga arbeten: 

 • Montering av trall på terrassen 
 • Montering av räcken på terrassen. 

Markarbeten: 

 • Inget arbete förtillfälligt, återupptas i mars 2021. 

Invändiga arbeten 

 • Kompletteringsarbete och färdigställandearbete fortsätter inför slutbesiktning på plan 10, plan 11 och plan 12 .
 • Innertaksarbeten på plan 10, plan 11. 
 • Kompletterings- och förbättringsmålning i hela huset. 
 • Golvläggarna håller på och färdigställer det sista arbetet i huset på plan 10 och plan 11.
 • Träpaneler och akustikpaneler monteras. 
 • Storköksutrustning monteras och installeras. 
 • AV och scenmekanik håller på att installera utrustning i huset. 

Installationer  

 • El, sprinkler, VS, styr och ventilationsinstallationer kompletteringsarbete fortsätter. 
 • Provningar och driftsättning av byggnaden pågår