Nr 8 2020

Vad händer på projektet vecka 25, 26, 27 & 28?

Interiörbilder

Bild 1: Justering av dörrar plan 11 bibliotek.
Bild 2: Beklädnadspanel i en nästan färdig del av biblioteket.
Bild 3: Svarta undertaket i Multiscen.

 

Utvändiga arbeten: 

 • Arbeten med övergångarna fortsätter mot Riksbankshuset och Konserthuset. Där monteras nu undersidorna.

Markarbeten: 

 • Markarbeten för Kulturtorget är fortsätter och ytan mellan KKV och Konserthuset samt å-stråket har påbörjats.

Invändiga arbeten: 

 • Rumsbildningen fortsätter på plan 10.
 • Byggkompletteringar på plan 12, plan 13 och plan 14.
 • Innertaksarbeten på plan 10, plan 11 och plan 14.
 • Målning av väggar och tak på plan 10, plan 11, plan 12, plan 13 och plan 14.
 • Golvläggarna är igång och håller på plan 10 och plan 14.
 • Kakelsättarna sätter kakel på plan 10, plan 11 och plan 12.
 • Beklädnadspanel har börjat sättas i biblioteket plan 11.

Kvällsleveranser: 

 • Inga planerade kvällsleveranser i nuläget.

Spackling:  

 • Spacklingar är pausade tills det till de färdiga betonggolven ska påbörjas, endast små kompletteringar kvar.

Installationer:

 • El, sprinkler, VS, styr och ventilationsinstallationer fortsätter i större delen av huset.

 

 • Byggsemester V28-V31 då endast några få entreprenörer är på plats.