Nr 9 2020

Vad händer på projektet vecka 33, 34, 35 & 36?

Interiörbilder. Glaspartier i multiscen samt platsbyggda hyllor i biblioteket.

Bild 1: Glaspartier i multiscen mot nya kulturtorget.
Bild 2 & 3: Biblioteket börjar ta form med platsbyggda bokhyllor

 

Utvändiga arbeten:

 • Markstenssockel kring fasad monteras.


Markarbeten: 

 • Markarbeten mellan KKV och Riksbankshuset har påbörjats.

Invändiga arbeten 

 • Rumsbildningen färdigställs på plan 10.
 • Byggkompletteringar på plan 12, plan 13 och plan 14.
 • Innertaksarbeten på plan 10, plan 11 och plan 14  
 • Målning av väggar och tak på plan 10, plan 11, plan 12, plan 13 och plan 14.
 • Golvläggarna är igång och håller på plan 10, plan 11 och plan 14.
 • Kakelsättarna sätter kakel på plan 10, plan 12 och i storkök.
 • Beklädnadspanel fortsätter sättas i biblioteket plan 10 och plan 11.

Kvällsleveranser: 

 • Inga planerade kvällsleveranser i nuläget

Spackling  

 • Spacklingar är pausade tills det till de färdiga betonggolven ska påbörjas, endast små kompletteringar kvar

Installationer  

 • El, sprinkler, VS, styr och ventilationsinstallationer fortsätter i större delen av huset.
 • Driftsättning av delar i huset är påbörjat.