Nr 1 2021

Vad händer på projekten vecka 5-7?

V 5 2021: 

 • Kulturkvarteret är nu i slutskedesfasen. 
 • Färdigställande- och kompletteringsarbete inför slutbesiktning. 
 • Städning av huset. 
 • Driftgenomgångar är i fullgång.
 • Samordnade provningar är i slutfas och färdigställts under vecka 6.

V 6 2021: 

 • Dom sista besiktningarna genomförs.
 • Slutlig injustering och finjustering pågår.
 • Driftutbildningarna pågår för fullt.
 • Finstädning av huset pågår för fullt. 

V 7 2021:

 • Färdigställande- och kompletteringsarbete inför slutbesiktning. 
 • Städning av huset. 
 • Slutbesiktning är bokat till fredagen den 19 februari för Kulturkvarteret. 

Riksbankshuset 2021

 • Komplettering med väggar i det nya trapphuset pågår för fullt.  
 • Spackling av nya utställningshallar.
 • I fläktrummet pågår installationsarbeten för dom nya aggregaten. 
 • Under vecka 8 påbörjas golvläggningsarbetena på plan 10.  
 • Arbeten med nya fönsterpartier pågår på plan 10.  
 • På plan 11-12 pågår kompletteringsarbeten. 

 

Kulturkvarteret driftutbildning

På bilden ser ni deltagare och utbildare från en av driftutbildningarna.Kulturkvarteret multiscenen

Interiörer från multiscenen.

 

Biblioteket

Interiör från biblioteket plan 11.

 

Multifoajén och skaparverkstaden

Multifoajen med den nya lilla scenen till höger i bild. 
Lilla bilden visar interiör från skaparverkstaden.