Nr 2 2019

Kulturkvarteret västra fasaden

Allmänt

  • Grundarbeten
  • Gjutning zon 3

Grundarbeten

Planskiss över zonerna Kulturkvarteret

Vecka 5

Gjutning källarväggar torsdag och fredag.
Armeringsarbeten i zon 5.
Återfyllnad runt källaren påbörjas
Pålning av entréplatta sker onsdag v. 5 och beräknas ta max 2 timmar.

Vecka 6

Gjutning bottenplatta zon 3, tisdag v. 6. Denna gjutningen kommer påverka ytan mellan Riksbankshuset den dagen.

Gjutning zon 3

Zonkarta över Kulturkvarteret

  • Vid gjutningen av zon 3 kommer transporter att ske på infarten från fabriksgatanmellan Riksbankshuset och Konserthuset.
  • Betongpumpen kommer vara uppställd innanför byggstaketet men betongbilarna kommer lossa utanför staketet.