Nr 4 2019

Flygbild över Kulturkvarteret

Allmän info

  • Grundarbeten zon 7
  • Ventilation Konserthuset
  • Tornkran

Kulturkvarteret – Grundläggning och ventilationsschakt 

Flygbild över Kulturkvarteret

Vecka 10-11

Vecka 10-11 pågår de sista arbeten med grundplattan i zon 7. Gjutning är planerad till 14 mars.

Schakt och förläggning av markkanaler för Konserthusets ventilation.

 

Ritning över Kulturkvarteret

 

15 mars ställer vi upp mobilkranen som ska montera tornkran under v. 12.
Måndag v. 14 påbörjas stommontaget.

 

Ritning över Kulturkvarteret