Nr 5 2019

Flygbild över Kulturkvarteret

Allmän info:

  • Grunden klar
  • Tornkran
  • Stommontage
     

Vecka 13

Lyftkran

Arbete med kran.
Förberedande arbete inför stommontaget 

Vecka 14

Måndag stommontage etablering. Under stommonaget kommer transporterna till och från bygget att öka. Tisdag påbörjas stommontaget i källaren. 

 

Ritning över Kulturkvarteret