Örebroporten - Tillsammans bygger vi ett starkare och växande Örebro.

Örebroporten

Örebroporten Fastigheter AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag. Bolaget ägs av Örebro Rådhus AB och förvaltar en uthyrbar area om cirka 380 000 kvm.

Örebroporten har en liten, spänstig och väl sammansvetsad organisation med 48 medarbetare. Vår arbetsplats finns på Orvar Bergmarks Plats 2B.

Vår affärsidé

Med uppdraget att skapa förutsättningar för ett växande Örebro, utvecklar vi välanpassade och hållbara miljöer för företag, organisationer och samhällsfunktioner. Med samhällets bästa som vårt mål, och både bred och djup kompetens inom fastighetsutveckling, är vi stolta över att bygga ett starkare Örebro tillsammans med kommun och näringsliv.

Vår vision

Vi skapar rum för framtidens Örebro.