Örebroporten utvecklar miljöer som stärker Örebro

Örebroporten personal januari 2018

Örebroporten Fastigheter AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag. Vår affärsidé är att aktivt utveckla miljöer som stärker Örebro. Bolaget ägs av Örebro Rådhus AB och förvaltar en uthyrbar area om cirka 400 000 kvm.
 
Örebroporten erbjudet ett rikt utbud av lokaler till verksamheter med lokalisering i Örebro kommun. Vi har både gammalt och nytt i vårt bestånd och strävar efter att skräddarsy lokaler efter kundens behov.
 
Örebroporten har en liten och väl sammansvetsad organisation med 40 medarbetare. Vår arbetsplats finns på Orvar Bergmarks Plats 2B.