Intressebolag och dotterbolag

Örebroporten bolagsstruktur

Örebroporten är delägare tillsammans med näringslivet i flera bolag. Bilden visar de nu aktuella bolagen och vilka parter som är delägare. Vart och ett av bolagen har sin egen bakgrund och logik. Som grundprincip är delägarskapen planerade att gälla över en särskild tidsperiod för att åstadkomma utvecklingsarbete tillsammans. I fyra bolag är uppdraget konkreta fastighetsutvecklingsuppdrag; GUAB, MUAB, Rörströmsälven och Törsjö Logistik. Två av bolagen bedriver verksamhet, Örebroläktaren och Gustavsvik Resorts.