Örebroläktaren erbjuder restaurang, konferens och fest!

Restaurang Konferens Fest Örebro Tillsammans

Örebroläktaren har sin verksamhet i norra läktaren. Efter säsongen 2002 revs den gamla norra träläktaren och ersattes med en ny modern läktare. Läktaren stod klar till säsongen 2003 men då var läktaren endast funktionell som just läktare.

I och med att Örebro Kommun köpte tillbaka arenan och driften lades på det kommunala bolaget Örebroporten Fastigheter AB bestämdes även att läktaren skulle färdigställas. Färdigställandet påbörjades under april 2006 och pågick under ett helt år och till säsongen 2007 var läktaren klar. Upplägget med Örebroläktaren som förstahandshyresgäst och 4e våningen som andrahandshyresgäst i kombination med abonnemang på VIP-läktaren utanför 4e våningen som ger tillgång till konferenslokaler på dagtid, möjliggjorde ett affärsmässigt upplägg som borgar för att det både finns verksamhet dagligen i fastigheten samt att det vid matchtillfällen finns möjlighet till hospitality och representation.

Sedan augusti 2022 har verksamheten bytt namn till Tillsammans och restaurang har bytts om och fått utökade öppethållandetider. Därtill bedrivs konferensverksamhet och festverksamhet.

Tillsammans Örebro

Majoritetsägare i Örebroläktaren är Örebro SK Elitfotboll tillsammans med de tre minoritetsägarna KIF Örebro DFF, Restaurang 4e våningen och Örebroporten. Styrelseordförande är Björn Åqvist och VD är David Nordvall.