Rekordmånga campare - och (nästan) alla är nöjda!

Gustavsvik camping Örebroporten

Gustavsvik Resorts AB, Gustavsvik i dagligt tal, går som tåget.

Mitt i genomgången av siffror och staplar stannar vd Ylva Axell upp.

– Du måste se besöksenkäten från campinggästerna också, det är overkligt höga siffror!

Och ärligt talat, det är precis vad det är.

Gustavsviks camping är femstjärnig, gästernas förväntningar är med andra ord mycket höga. Enkäten från i somras visar ändå att förväntningarna har överträffats. Nöjd gäst-index landar på 89 och borrar man lite djupare i enkätsvaren finner man att drygt 91 procent är ambassadörer, varav 99 procent gärna rekommenderar Gustavsviks camping, och hela 95 procent anser att den motsvarar deras bild av en idealisk camping.

Ändå är det en annan detalj som Ylva Axell gläder sig ännu mer åt. Under cirka tre veckors tid mitt i sommaren var det helt fullbelagt – och en stor del förklaras av att gästerna stannade längre. Till och med 31 juli hade beläggningen ökat med tio procent jämfört med samma period 2017.

– Vi har varit populära länge, men många har sett oss som ett trevligt stopp på väg till en annan destination. Det är något som inte är helt ovanligt för citycampingar. Under 2018 känns det som om vi tog ytterligare ett kliv: från det där stoppet på vägen till att vara själva resmålet.

Många norrmän

Då ska man också veta att varma och soliga somrar – ingen har väl glömt sommaren 2018!? – av tradition lockar camparna till havsnära platser. Ändå attraherade Örebro och Gustavsvik campare, framför allt norrmän, mer än någonsin. Enligt statistik från Örebrokompaniet ökade de norska besökarna i Örebro med hela tolv procent under 2018, eller 5 500 norrmän i absoluta tal.

– Vi jobbar hårt med att hela tiden förbättra vårt erbjudande, säger Ylva Axell, väl medveten om att just Gustavsvik är en stark magnet.

På senare tid har därför Gustavsvik satsat hårt på att få barnen att trivas, med allt från hoppborgar och minicartbana till multiarena och Äventyrsklubben. Även de vuxna har fått ta del av förbättringar som det nya matstället Surf In vid utomhusbadet och ett minitåg som pendel på däck in till citykärnans begivenheter med flera avgångar om dagen.

Utbyggd camping

Badverksamheten påverkades också av sommarhettan: utomhusbadet slog alla rekord, medan äventyrsbadet Lost city hade lite svårare att locka när det var som varmast.

– Vädret kan vi inte påverka, men vårt erbjudande måste hela tiden utvecklas. Med tanke på campingens framgångar tittar vi bland annat på möjligheten att utöka med ytterligare 100-talet platser, till de 650 platser och 40 stugor vi redan har.

Dessutom filas det på ytterligare nyheter, både stora och små, men de är ännu hemliga. Även om äventyrsbadet Lost city, som invigdes 2015, fortfarande är en stor publikmagnet, så är konkurrensen stenhård i branschen. Bland annat planeras Sveriges första Lalandia – en stor vattenpark – i Motala.

– Vi måste hela tiden förnya och förbättra oss, vi kan aldrig slappna av och luta oss tillbaka.