Ledig tjänst - Gruppchef drift

Örebroporten

Örebroporten Fastigheter AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag och vår affärsidé är att utveckla hållbara miljöer som stärker Örebro. Bolaget ägs av Örebro Rådhus AB och förvaltar en uthyrbar area om cirka 380 000 kvm. Som fastighetsägare har och tar Örebroporten ett stort ansvar för den klimat- och energipåverkan som verksamheten medför. Örebroporten har en liten och väl sammansvetsad organisation med ca 45 medarbetare. Arbetsplats finns på Orvar Bergmarks Plats 2B. Organisationen är platt för att ge individen stora möjligheter till initiativ och kreativitet. Vi tänker på hela människan och det är viktigt för Örebroporten att medarbetare känner att man har en bra balans mellan arbete och privatliv. Vi brinner för inspirerande och nytänkande lösningar som kommer kunder och samhälle till nytta.

Gruppchef drift till Örebroporten

Vi söker en gruppchef för driftteknikergruppen där du kommer att dela din arbetstid med att vara chef och att vara med i det löpande arbetet, både som stöd och som backup vid korttidsfrånvaro. För tjänsten söker vi dig som vill utvecklas som chef och ledare, och samtidigt vara en del av den dagliga driften av våra fastigheter.

Som gruppchef för driftteknikerna är dina ansvarsområden drift och skötsel av fastigheterna med ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Målet med ditt framväxande ledarskap är att skapa förutsättningar för gruppen att de får vara de skickliga specialister de är. Det övergripande målet är nöjda och glada hyresgäster och nöjda och glada kollegor.

Vårt mål är att du ska bli en motiverande och delegerande ledare för driftteknikergruppen och bidra till bolagets fortsatta positiva utveckling, både som medarbetare, kollega, ledare och medlem i driftledningen. Du rapporterar till hyres- och fastighetschefen, David Nordvall. 

Du kommer vidare att ansvara för

  • leda och fördela arbetet inom driftgruppen (10 personer)
  • leda och fördela arbetet av driftsberedskapen
  • att ansvar för att checklistor och rutinbeskrivningar är uppdaterade och aktuella
  • att i samråd med förvaltarna säkra att gränsdragningar, prioriteringar och andra dilemman blir lösta på ett klokt och bra sätt

Driftgruppen arbetar förebyggande med tillsyn, skötsel och avhjälpande underhåll för att minimera oförutsedda händelser på våra fastigheter, ansvarar för företagets fordonspark och praktiska delar i processen internservice samt bistår i samtliga övriga processer och stödprocesser efter verksamhetens behov.

Örebroportens digitala utveckling påverkar alla rollers arbetsuppgifter, och du kommer att driva på arbetet med att öka digitaliseringen inom driftgruppen.

Som gruppchef kommer du driva, bidra till och upprätthålla ett gott ledarskap, utveckla människor som i sin tur löser problem och skapar resultat tillsammans med sina kollegor. Du kommer också att vara en bidragande medlem i företagets driftledning och där bidra med proaktiva förslag, omvärldsbevakning, samt andra frågor som berör branschen, energi, säkerhet, teknik och digitalisering.

Som person är du prestigelös, uppmuntrar till feedback, har en positiv och öppen attityd till förändring samt en god förmåga till samarbete med andra. Du är trygg i dig själv och gillar att kunna påverka och skapa förutsättningar för andra. Du har en positiv grundsyn och bygger förtroendefulla relationer.

Vi söker dig som har minst gymnasial utbildning inom drift- och reglerteknik och minst tre års yrkeserfarenhet inom liknande yrken. Extra meriterande är ytterligare utbildningar inom t.ex. VVS, ventilation, EL, styr och regler eller annan fastighetsanknuten teknik. Du talar svenska i tal och skrift, har hög IT-mognad och innehar körkort B.

Vill du veta mer kontakta hyres- och fastighetschef David Nordvall på david.nordvall@orebroporten.se eller ring 070-548 11 93

Maila din ansökan tillsammans med CV till carina.olsson@orebroporten.se

Sista ansökningsdag: 2022-01-23

Under rekryteringsprocessen kommer vi även att ta hjälp av vår samarbetspartner Sandahl Partners

Örebroporten