Kulturkvarteret

Kulturkvarteret Örebroporten

 

Kulturkvarteret Örebroporten

Kulturkvarteret, vy över trapphus och ljusgård. Fotograf: Magnus Wahman

 

Kulturkvarteret Örebroporten

Kulturkvarteret, armaturer i ljusgård. Fotograf: Magnus Wahman

Kulturkvarteret Örebroporten

Kulturkvarteret, restaurang. Fotograf: Magnus Wahman

Kulturkvarteret Örebroporten

Kulturkvarteret, platsbyggda bokhyllor. Fotograf: Magnus Wahman

 

Kulturkvarteret Örebroporten

Kulturkvarteret, kulturskolans lokaler. Fotograf: Magnus Wahman

 

Kulturkvarteret Örebroporten

Kulturkvarteret, kulturskolans lokaler. Fotograf: Magnus Wahman

 

Kulturkvarteret Örebroporten

Kulturkvarteret, multiscen, läktare utdragen. Fotograf: Magnus Wahman

 

 

Kulturkvarteret Örebroporten

Kulturkvarteret, manöverpanel. Fotograf: Magnus Wahman

Kulturkvarteret Örebro

Kulturkvarteret Örebro. Fotograf: Joakim Kröger NCC

Kulturkvarteret Örebro
Kulturkvarteret Örebro. Fotograf: Joakim Kröger NCC

Kulturkvarteret Örebro
Kulturkvarteret Örebro. Fotograf: Joakim Kröger NCC

Kulturkvarteret Örebro
Kulturkvarteret Örebro. Fotograf: Joakim Kröger NCC

Kulturkvarteret Örebro
Kulturkvarteret Örebro. Fotograf: Joakim Kröger NCC

Kulturkvarteret Örebro
Kulturkvarteret Örebro. Fotograf: Joakim Kröger NCC

Karin Beckman

Karin Beckman, Verksamhetschef Kulturkvarteret. Fotograf: Magnus Wahman