Övrig företagsledning

Lennart Lindkvist, driftchef
Lennart Lindkvist, driftchef
Rolf Karlsson
Rolf Karlsson, fastighetschef
Birgitta Gustafsson
Birgitta Gustafsson, fastighetsstrateg.
Mattias Waller
Mattias Waller, projektutvecklingschef
Susanne Odelbergh-Johnson
Susanne Odelberg-Johnson, ekonomichef och administrativ chef