Folkets Hus

Folkets Hus

Järnvägsgatan 8
Klostret 12
1927
ca 3 200 m2