Novahuset

Novahuset

Novahuset - vinnare av Örebro kommuns byggnadspris 2015

Motivering
Universitetet har med Novahuset fått ett nytt ansikte mot stadskärnan. Örebro har fått en ny ikonbyggnad. Byggnadens unika form och material berättar om rummen innanför och ger Universitetsplatsen en egen identitet. Platsens olika nivåer har skickligt utnyttjats för att skapa spännande rumssamband. Golvet i byggnaden är tänkt att fortsätta på torget för att lösa upp gränsen mellan ute och inne. Arkitekten har fångat upp formerna på fönstren hos områdets olika byggnader och använt dem i den nya byggandens fasadkompensation. Byggnaden har hanterats med arkitektoniskt och byggteknisk precision tack vare arkitekternas, byggherrens och entreprenörens höga ambitionsnivå och Universitetet högt ställda krav. Byggnaden är en värdig vinnare av Örebro kommuns byggnadspris 2015. Med sin utrycksfulla och träffsäkra arkitektur lyfter den fram Universitetets betydelse för stadens utveckling.

Byggnaden är en värdig vinnare av Örebro kommuns byggnadspris 2015. Med sin utrycksfulla och träffsäkra arkitektur lyfter den fram Universitetets betydelse för stadens utveckling.