Banbrytande AI-teknik på Rådhuset skapar smartare driftsystem

Örebroporten Örebro Rådhus

Örebroporten inför AI-styrning på Rådhuset och hoppas kapa värmenotan och dessutom göra huset från 1876 mer klimatsmart. Och metoden kan införas i fler av kommunens byggnader.

-Att vi nu inför AI-styrning i Rådhuset kan spara örebroarna pengar, göra gott för klimatet och en bättre miljö i Rådhuset. Det är ett spännande arbete som vi hoppas att använda i fler byggnader, säger Linus Larsson, hållbarhetsstrateg på Örebroporten.

-Vi har installerat den framgångsrika AI-algoritm som ÖBO har varit lyckosamma med att använda. Den kan hjälpa oss att sänka energianvändningen och skapa ett behagligare inomhusklimat. Vi behöver ställa om våra fastigheter med fler energisnåla tekniska lösningar. Om utfallet blir bra är vinsterna många. Ekonomiskt, klimatmässigt och dessutom frigör vi tid för annat. Om huset är mer självgående kan våra drifttekniker fokusera ännu mer på andra uppdrag som säkerställer en hög standard på våra fastigheter, säger Jesper Hedlund, utvecklingsledare Digitalisering och BIM på Örebroporten.

Arbetet är en del av en målmedveten AI-satsning. Örebroporten ingår tillsammans med Örebrobostäder och Futurum i kommunkoncernens innovationsgemenskap med fokus på digitalisering och fastighetsdrift. Och Örebroportens arbete på Rådhuset är det första testet i koncernen på en byggnad som inte är bostadshus.

Med hjälp av kraftfulla algoritmer och artificiell intelligens kommer Örebroporten att kunna förutsäga Rådhusets energibehov och systemet tar inte bara hänsyn till aktuella värden utan också hur dessa förväntas förändras. På så sätt säkerställs att mängden tillförd energi exakt motsvarar fastighetens energibehov. Den nya metoden tar till exempel hänsyn till utetemperatur, innetemperatur och väderprognoser.

– Ett hus från 1876 är inte särskilt lättdriftat så det här kommer göra stor skillnad. AI-styrningen ska nu lära känna Rådhuset. Algoritmen är självlärande och presterar bättre och bättre ju mer data om huset den får. Temperaturen kommer att bli betydligt jämnare och effektivare. Tanken är att vi också ska testa samma algoritm till sommaren, när behovet av fjärrkyla är stort, säger Jesper Hedlund.

- Vi kommer framåt att utvärdera arbetet och se om det finns fler fastigheter att testa det här på. Det finns stor potential, säger Martin Yttréus, energiansvarig Örebroporten.

Kontakta oss gärna för intervjuer och besök på Rådhuset:

Martin Yttréus, Energiansvarig Örebroporten, 076-275 83 92

Jesper Hedlund, Utvecklingsledare Digitalisering och BIM Örebroporten, 070-795 94 75

Linus Larsson, Hållbarhetsstrateg Örebroporten, 072-070 86 56