Miljöbyggnad silver – för miljöns skull

Att bygga miljövänligt blir allt viktigare: för totalekonomin i förvaltningen, för att allt fler kunder kräver det och för att ta samhällsansvar.

Örebroporten har som mål att all nyproduktion som lägst ska leva upp till Miljöbyggnad Silver. Men vad betyder det? Här kommer en snabb genomgång för att förstå de olika miljöbedömningarna.

 

Alla kan bygga med ambitionen att det ska vara miljövänligt, men en miljöcertifiering av en utomstående part är det enda säkra sättet att slå fast att det också blir så miljövänligt som man önskar och har lovat.

Det finns flera vägar att gå vid miljöcertifiering, men samtliga administreras av Sweden Green Building Council.  

 

MILJÖBYGGNAD

Miljöbyggnad är ett nationellt certifieringssystem och det mest använda i Sverige. De första certifieringarna utfärdades 2010 och i dag är över 1 000 svenska byggnader certifierade enligt Miljöbyggnad.

Kategorierna som täcks in av Miljöbyggnad är energi, innemiljö och kemiska ämnen. Systemet kan användas för både nya och befintliga byggnader, oavsett storlek. Det finns tre nivåer: Brons, Silver och Guld. Enkelt uttryckt betyder Brons att man följer lagar och myndighetskrav, Silver att man överträffar dem och Guld att man genomgående använder den ur miljösynpunkt senaste och bästa tekniken.

 

LEED

LEED är amerikanskt och står för Leadership in Energy and Environmental Design. Det är det miljöcertifieringssystem för byggnader som har störst spridning i världen.

För varje område i LEED finns ett antal kriterier att uppfylla för att få ett eller flera poäng, och vissa fall en lägstanivå att uppfylla. Lägsta nivån i LEED är Certifierad. Därefter finns nivåerna Silver, Guld och Platinum. I dagsläget har nära 300 byggnader i Sverige certifierats enligt LEED. 

 

BREEAM

BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien. BREEAM är ett av de äldsta miljöcertifieringssystemen och är det mest spridda av de internationella systemen i Europa.

BREEAM har anpassats till svenska förhållanden och den senaste versionen släpptes hösten 2017.

 

EU GREENBUILDING

GreenBuilding riktar sig till företag och organisationer som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler. Kravet är att byggnaden använder 25 procent mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR.