Allmän handling

Örebroporten

Avgifter vid utlämning av allmänna handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar om de inte omfattas av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Vill du ta del av en allmän handling kan du göra det på Örebroporten Fastigheters AB huvudkontor, Orvar Bergmarksplats 2 B, Örebro.

Alternativt

Begära att få en avskrift eller kopia av en handling. Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt; via e-post, via post eller avhämtas i receptionen på Örebroporten Fastigheters huvudkontor. En myndighet är dock inte skyldig att i större utsträckning än vad som följer av lag lämna ut en upptagning för automatiserad behandling i annan form än utskrift. Avgifterna framgår i nedan tabell. 

Typ av handling        

Omfattning

Avgift

Kopia och utskrift på papper som lämnas ut eller digitala handlingar som skickas med

e-post

Upp till 9 sidor                                    

10 sidor

För varje sida därutöver

Ingen avgift          

50 kronor

2 kronor/ sida

Avskrift

Per påbörjad fjärdedels timme

125 kronor

Kopia på ljudbandsupptagning och videobands-upptagning

Per påbörjad fjärdedels timme

125 kronor

Vid leverans via post tillkommer kostnad för porto alternativt postförskott

Avgift betalas genom faktura, Swish eller kontant betalning