Aktuellt

Örebroporten stärker Pulsådern i Örebro med ytterligare kontor på Kexfabriken 2 - och hälsar SCB välkomna att flytta in 2023!

Efterfrågan på moderna kontor i kommunikationsnära lägen är fortsatt hög i Örebro. Örebroporten har idag tagit investeringsbeslut att bygga ytterligare kontorshus på fastigheten Kexfabriken 2 för att möta efterfrågan. Kexfabriken 2 är ett tillskott med ca 1,4% på kontorsmarknaden i Örebro.

Ny fastighetsaktör etablerar sig i Vivalla

En ny fastighetsaktör etablerar sig i Vivalla. Hemsö är ny ägare till förskolan Författaren genom förvärv av aktierna i Rörströmsälven Fastighets AB den 1 december 2020

2015 inleddes samarbetsprojekt Författaren där NA Bygg tillsammans med Västerporten, senare Örebroporten, kom överens om att bygga en fastighet i Vivalla. 2016 färdigställdes förskolan och hyresgäst är Örebro kommun.