Behrn Arena, Ishall

Ishall

Rudbecksgatan 54, Restalundsvägen 4-6
 Vinterstadion 1

1964, ombyggt 2010-2012