Brunnsparken

Brunnsparken Örebro

Brunnsparken är en folkpark belägen i stadsdelen Adolfsberg. Den ligger på den plats där det på 1600-talet inrättades en kurverksamhet kring en hälsobrunn, vilket ett värdshus från 1802 fortfarande vittnar om. År 1934 flyttade folkparksverksamheten hit från Rynninge. I och med detta tillkom ett flertal byggnader på platsen.