Styrelsen

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Örebro. Ledamöterna väljs på en mandatperiod om fyra år. 

Ledamöter

Anders Åhrlin, ordförande
Jonas Karlsson, 1e vice ordförande
Efwa Nilsson, 2e vice ordförande

Elisabeth Karlsson Zuaw
Cecilia Hermansson
Mårten Blomqvist
Lars Modig

Suppleanter

Jennie Jensen
Johan Kumlin
David Larsson

Revisorer

Per Modin, Ernst & Young

Lekmannarevisorer

Brita Bjelle
Lars Bjurström

Övriga som deltar på styrelsens sammanträden

Jeanette Berggren, vd
Susanne Odelberg-Johnson, ekonomichef / styrelsens sekreterare

Därtill andra föredragande tjänstemän beroende på ärenden