Styrelsen

Örebroporten styrelse och vd

Ledamöter

Lennart Bondeson (kd), ordförande
Mats Sjöström (s), 1e vice ordförande
Johan Kumlin (m), 2e vice ordförande

Carl Henrik Nordström (s)
Annika Bergman (c)
Magnus Larsson (m)
Lars Modig (l)

Suppleanter

Elisabeth Karlsson Zuaw (s)
Cecilia Askerskär Philipsson (m)
Helen Engholm (v)

Revisorer

Gunilla Andersson, Ernst & Young

Lekmannarevisorer

Brita Bjelle
Lars Östring

Övriga som deltar på styrelsens sammanträden

Jeanette Berggren, vd
Susanne Odelberg-Johnson, ekonomichef / sekreterare