Eyrabadet

Eyrabadet

Nikolai 3:279
1970-talet
3 400 m2