Upphandlingar

På Örebroporten använder vi oss av Tend sign för våra upphandlingar och alla upphandlingar annonseras dels på vår egen hemsida samt på Opics hemsida, klicka här.

Vi tar endast emot upphandlingar genom detta verktyg och på dess sida finns gratis hjälp att få.

Kontaktpersoner för upphandlingar är

Mattias Waller, mattias.waller@orebroporten.se, för byggentreprenader, byggservice och tekniska konsulter

David Nordvall, david.nordvall@orebroporten.se för varor och tjänster kopplat till energi och annan mediaförsörjning, fastighetsförvaltning och uthyrning av lokaler

Carina Olsson, carina.olsson@orebroporten.se för varor och tjänster kopplat till HR, kommunikation, administration, och administrativ verksamhet

Susanne Odelberg-Johnson, susanne.odelberg-johnson@orebroporten.se, för försäkringar och finansiella tjänster

 

Pågående upphandlingar

Hockeylounge Behrn Arena

Upphandlingen avser tillskapandet av en lounge och två loger med publikplatser i sydvästra hörnet av Behrn Arena ishall. I totalentreprenaden ingår utöver tidigare nämnt även byggnation av WC-grupp.

Sista anbudsdag 11 december 2022. Välkommen med ert anbud!

https://www.opic.com/upphandling/hockeylounge-behrn-arena-(orebroporten-fastigheter-ab-orebro)-aidc3b2bac6fd21ab3e6347afd2fa4fadc8/?p=3

Ljudanläggning Conventum Kongress

Örebroporten ljudanläggning Conventum Kongress

Upphandlingen avser inköp, leverans och installation av ett komplett ljudsystem till Conventum kongresshall.

Sista anbudsdag 27 november 2022. Välkommen med ert anbud!

https://www.opic.com/upphandling/upphandling-av-ljudsystem-for-conventum-kongress-(orebroporten-fastigheter-ab-orebro)-aidf7fa90b938935c58b030580a306e6ade/?p=3

Kommande upphandlingar

FM Material

Drift av panna

avser Kvinnersta

Ställverksservice

IT-drift