Upphandlingar

På Örebroporten använder vi oss av Tend sign för våra upphandlingar och alla upphandlingar annonseras dels på vår egen hemsida samt på Opics hemsida, klicka här.

Vi tar endast emot upphandlingar genom detta verktyg och på dess sida finns gratis hjälp att få. Kontaktperson för upphandlingar är Mattias Waller, tel 019-676 22 30, mattias.waller@orebroporten.se

 

Pågående upphandlingar

Ramavtal Service fackområde Ventilation, Säkerhet och Kyla

Upphandling för ramavtal service,  måndag den 26 oktober. Upphandlingen gäller för fackområde Service: Ventilation, säkerhet och kyla.  

Anpassning Kontorslokal

Anpassning av kontorslokal på Pappersbruksallen 1, ca 600 kvm

Kommande upphandlingar

Nybyggnation Kexfabriken 2

Nybyggnation av kontor ca 11 500 kvm. Lokalerna fördelade på två sammanlänkade huskroppar om 5 våningar vardera. Byggnaden får ett fint skyltläge och kommer att bidra till en mer attraktiv stadsbild. Förfrågan publiceras preliminärt februari 2021.

Ramavtal Hissar och transportsystem, Service och underhåll

Höst 2020

Ramavtal Hissar, Entreprenad

Höst 2020

Avfallshämtningar

Kundundersökningar

IT-drift