Upphandlingar

På Örebroporten använder vi oss av Tend sign för våra upphandlingar och alla upphandlingar annonseras dels på vår egen hemsida samt på Opics hemsida, klicka här.

Vi tar endast emot upphandlingar genom detta verktyg och på dess sida finns gratis hjälp att få. Kontaktperson för upphandlingar är Mattias Waller, tel 019-676 22 30, mattias.waller@orebroporten.se

 

Pågående upphandlingar

Skofabriken i Skebäck

Ny hiss och byte av fönster.

Upphandlas i september 2018

Glasövergång mellan Conventum Arena och Kongress

Glasövergång mellan Conventum Arena och Conventum Kongress. Upphandlas hösten 2018

Upphandling av Elkraft

Gällande leverans av elenergi för Örebroporten Fastigheter AB, Örebro Läns Flygplats AB och Länsmusiken i Örebro AB. Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen.

Kommande upphandlingar

Ramavtal för Entreprenörer

Ramavtalsupphandling sker under oktober/november

Iordningställande mark Skebäck

Iordningsställande mark vid Skofabriken Skebäck.
Upphandlas under oktober 2018