Upphandlingar

På Örebroporten använder vi oss av Tend sign för våra upphandlingar och alla upphandlingar annonseras dels på vår egen hemsida samt på Opics hemsida, klicka här.

Vi tar endast emot upphandlingar genom detta verktyg och på dess sida finns gratis hjälp att få. Kontaktperson för upphandlingar är Mattias Waller, tel 019-676 22 30, mattias.waller@orebroporten.se

 

Pågående upphandlingar

Utbyte konstgräs Behrn Arena

Örebroporten har för avsikt att utföra anpassningar av Behrn arena fotboll. Anpassningarna avser att byta ut befintligt konstgräs för uppgradering enligt de nya kraven för FIFA Quality Pro-certifiering. Befintligt konstgräs börjar bli slitet och inte längre uppfyller allsvenska kraven.

Sista anbudsdag 1/3

Konserthuset etapp 2

Örebroporten har för avsikt att utföra anpassningar och ombyggnation i Örebro konserthus konsertsal. Anpassningarna avser åtgärder för att förbättra akustiken, arbetsmiljö samt möjliggöra för konserter med förstärkt musik. Örebro konserthus har nyligen genomgått omfattande ombyggnad och är dessutom av kulturhistoriskt värde varför särskild hänsyn och varsamhet ska iakttas vid entreprenadens genomförande.

Sista anbudsdag 25/2

Kommande upphandlingar

Inga aktuella upphandlingar för tillfället.