Upphandlingar

På Örebroporten använder vi oss av Tend sign för våra upphandlingar och alla upphandlingar annonseras dels på vår egen hemsida samt på http://www.tendsign.com/

Vi tar endast emot upphandlingar genom detta verktyg och på dess sida finns gratis hjälp att få. Kontaktperson för upphandlingar är Mattias Waller, tel 019-676 22 30, mattias.waller@orebroporten.se

 

Pågående upphandlingar

Kulturkvarteret

Upphandling under sommaren 2017.
Nybyggnad på ca 15 000 kvm

Kommande upphandlingar

Byte av fönsterpartier, Medborgarhuset

Upphandling höst 2017.
Arbetet omfattar utbyte av stora glaspartier i fasad.
Arbetet kommer att delas upp under flera år.

Tillbyggnad Bandyhallen, Vinterstadion

Upphandling under 2017.
Arbetet omfattar omklädningsrum, förråd m m.
BYA: cirka 640 kvm