Hållbarhetsarbete

Bisamhälle Kvinnersta

Som fastighetsägare har och tar vi ett stort ansvar för den klimat- och energipåverkan som vår verksamhet medför. Här bredvid kan du läsa ett axplock av vårt Hållbarhetsarbete.