Aktuellt

Örebroporten stärker Pulsådern i Örebro med ytterligare kontor på Kexfabriken 2 - och hälsar SCB välkomna att flytta in 2023!

Efterfrågan på moderna kontor i kommunikationsnära lägen är fortsatt hög i Örebro. Örebroporten har idag tagit investeringsbeslut att bygga ytterligare kontorshus på fastigheten Kexfabriken 2 för att möta efterfrågan. Kexfabriken 2 är ett tillskott med ca 1,4% på kontorsmarknaden i Örebro.

Ny fastighetsaktör etablerar sig i Vivalla

En ny fastighetsaktör etablerar sig i Vivalla. Hemsö är ny ägare till förskolan Författaren genom förvärv av aktierna i Rörströmsälven Fastighets AB den 1 december 2020

2015 inleddes samarbetsprojekt Författaren där NA Bygg tillsammans med Västerporten, senare Örebroporten, kom överens om att bygga en fastighet i Vivalla. 2016 färdigställdes förskolan och hyresgäst är Örebro kommun.

Örebroporten sänker tillfälligt arenahyror p g a Corona

Örebroporten sänker tillfälligt arenahyror p g a Corona

Coronapandemin har påverkat både utövandet av idrotter, genomförandet av idrottsevenemang och matcher. Den uppkomna situationen har kraftigt påverkat många idrottsklubbars ekonomiska ställning. Örebroporten äger elitidrottsarenorna på Eyrafältet och Örebro kommun är Örebroportens huvudsakliga hyresgäst.