Delar av Teknik- och serviceförvaltningen flyttar till Berglunda

Örebroporten Berglunda Teknik- och serviceförvaltningen

PRESSMEDDELANDE DEN 4 SEPTEMBER 2023

Från och med idag den 4 september, servas alla kommunens fordon, från snöröjning och hemtjänst till avfallshämtning, i nya lokaler i Berglunda. Ändamålsenliga lösningar för uppdraget, bra arbetsmiljö och effektivt samutnyttjande av yta har varit vägledande inför flytten.

Efter flera års förberedelser och anpassningar av lokalerna, som hyrs av Örebroporten, är det nu dags att flytta för ungefär en tredjedel av förvaltningens 670 medarbetare. Berglunda ligger i södra Örebro, granne med Truckstop. De nya lokalerna ger mycket bättre förutsättningar att säkra och utveckla uppdraget för örebroarna, till exempel genom samutnyttjande. Bland annat finns nu ett centralt lager för alla verksamheter, med smarta tidsbesparande lösningar och enklare administration vid lastning och lossning. Även kontorsutrymmen och posthantering ryms i lokalerna.

  • Det här är en efterlängtad flytt som betyder mycket för Teknik- och servicenämndens verksamhet framåt. Tidigare lokaler är slitna och inte dimensionerade för dagens behov och krav. De nya lokalerna ger förutsättningar för att även framöver säkra det uppdraget vi har för örebroarna, säger Johan Kumlin (M), ordförande, Teknik- och servicenämnden.

De tidigare lokalerna på Aspholmen som till stor del byggdes på 1960-talet har svårt att uppfylla dagens krav på arbetsmiljö och funktionalitet.

  • Nu har vi ändamålsenliga och långsiktigt hållbara lokaler med en mycket bättre arbetsmiljö som kommer att leda till bättre service för örebroarna och de verksamheter vi finns till för. Det ser vi mycket fram emot, säger Anders Parkow, projektledare för flytten till Berglunda.

Förutom fordonsverksamheten flyttar delar av Vatten och avlopp, avfallsverksamheten och parkeringsverksamheten samt delar av Park och gata. Verksamheterna har tidigare funnits på olika platser men kommer nu samlokaliseras.

Örebroporten välkomnar Teknik- och serviceförvaltningen

Örebroporten förvärvade i januari 2021 den aktuella fastigheten Tankbilen 1 i Berglunda och har därefter anpassat lokalerna efter Teknik- och serviceförvaltningens behov.

  • Vi välkomnar Teknik- och serviceförvaltningen till de nya ändamålsenliga lokalerna. Den här flytten är efterlängtad av många då de tidigare lokalerna i stor utsträckning är uttjänta och inte funktionella för dagens och framtidens verksamhet, säger David Nordvall, hyres- och fastighetschef på Örebroporten.
  • Det har varit ett omfattande projekt som avlöpt väl, trots utmanande tider och viss påverkan av oväder, säger Jeanette Berggren, vd på Örebroporten.

Lindesbergs Bygg AB och Asplunds Bygg i Örebro AB har i två parallella entreprenader utfört om- och tillbyggnadsarbetena. Totala investeringar inklusive förvärv av fastigheten ligger på ca 440 mnkr.

Hyresavtal mellan Örebro kommun och Örebroporten är tecknat på 25 år.

Aspholmen utvecklas

I och med flytten möjliggörs en vidareutveckling av fastigheten på Aspholmen som en del av det pågående utvecklingsarbetet av området. Aspholmen kommer i framtiden att vara en del av centrala Örebro och planeras därför att vidareutvecklas för att bli en mer levande, attraktiv och tillgänglig stadsdel för fler örebroare. Bland annat planeras på sikt för verksamheter, handel, bostäder, grönområden och skola i området.

Efter Teknik- och serviceförvaltningens avflyttning så fortsätter Örebroporten det pågående arbetet med att utveckla Virkeshandlaren 11 för att i framtiden kunna erbjuda marknaden byggrätter för bostäder och kompletterande verksamheter.

Läs mer om utvecklingen av Aspholmen orebro.se/aspholmen.

Örebroporten Berglunda Teknik- och serviceförvalningen

Kontaktpersoner

Anders Parkow, projektledare, Teknik- och serviceförvaltningen 019-21 12 51, anders.parkow@orebro.se.

Johan Kumlin (M), ordförande, Teknik- och servicenämnden, johan.kumlin@orebro.se.

David Nordvall, hyres- och fastighetschef, Örebroporten 070-548 11 93, david.nordvall@orebroporten.se

Jeanette Berggren, vd Örebroporten, 070-668 69 62, jeanette.berggren@orebroporten.se

För besök, kontakta projektledare Anders Parkow.