Hej där Amanda!

Amanda Svensson

Amanda Svensson började jobbet som digitaliseringsadministratör på Örebroporten i april. Hon kommer närmast från studier på Malmö Universitet.

Varför sökte du jobb på Örebroporten?

Jag såg möjligheterna med att jobba på ett företag som, inte bara går hand i hand med det jag har utbildat mig inom, utan också arbetar med Örebros utveckling inom byggd miljö – vilket jag ser som något lärorikt och spännande. Jag känner att jag har så mycket kvar att lära och att Örebroporten är en bra plats för det.

Vad är din huvudsakliga arbetsuppgift?

Min huvudsakliga uppgift är att ansvara för ritningshantering och dokumenthantering, samt se till att det digitala materialet är aktuellt och överensstämmer med verkligheten. Min roll är också att hjälpa mina medarbetare med eventuella frågor som rör just digitalisering och ritningshantering inom företaget.

Vad har du för utbildningsbakgrund?

Jag har studerat Arkitektur, Visualisering & Kommunikation vid Malmö Universitet, vilket gav mig en kandidatexamen inom Byggd Miljö.

Vad ser du för tydliga trender inom digitalisering av fastighetsinformation och ritningshantering?

I dagsläget har det blivit mer och mer vanligt att information lagras digitalt. Det underlättar inte bara för medarbetare och effektiviserar deras arbete utan bidrar också till en viss säkerhet då risken för att material går förlorad är minimal än om de skulle vara i pappersformat.

Vad är de stora vinsterna med att digitalisera exempelvis all ritningshantering?

De främsta vinsterna genom att digitalisera alla ritningar är att de blir tillgängliga till alla medarbetare så att de lätt går att hitta när behovet uppstår. Genom att samla all dokumentation på en och samma plattform effektiviseras sökande efter ett specifikt dokument eller ritning.