Örebroporten ger temporärt extrastöd till idrotts- och kulturaktörer

Behrn Arena Fotboll

Det är väl känt att hela idrottssverige fått en kraftig påverkan av Covid-19, i många fall sportsligt och för alla har det gett tuff ekonomisk påverkan. Pandemins utbrott var inte något som kunnat förutses och många åtgärder har vidtagits för att klubbar ska överleva och om möjligt behålla sin position i seriesystemen. Under perioden april-juni har hyresrabatter beviljats och Örebroporten har fått del av hyresrabatten återbetald från staten i form av LOK-stöd. Under hösten har pandemin tagit ny fart och fortsatt påverka klubbarna ekonomiskt. Staten har bidragit med olika stödåtgärder som permitteringsstöd, nedsatta arbetsgivaravgifter och särskilt krisstöd till idrotten. Situationen för kulturaktörer är liknande som för idrottsaktörer.

Örebroporten är ägare av många arenor både inom idrott och kultur. Som arenaägare är hyresintäkter förutsättningen för att upprätthålla funktionerna för att det ska gå att utöva både idrott och kultur i den och också vara möjliga att bedriva tillhörande åskådararrangemang i. Örebroporten har beslutat att ge ett temporärt stöd som minskar risken för att arenornas kommersiella värde sjunker.

Örebroporten ger en hyresrabatt till Örebro kommun på 500 tkr som i nästa steg används för att stärka förutsättningar för aktörer inom både kultur och idrott att övervintra. Örebroporten ger också via Örebro kommun ett riktat stöd på 500 tkr till vardera KIF Örebro DFF och ÖSK Elitfotboll. För kommersiella lokaler som hyrs av elitklubbar har beslut fattats om 500 tkr i rabatt för ÖSK Elitfotboll. Örebro Hockeys ansökan hanteras inom kort. I dagsläget är alltså stödinsatser på två miljoner kronor beslutade, innan ÖHKs ansökan är behandlad.

Under 2021 bedöms det inte finnas något ytterligare utrymme för rabatter och stöd till klubbarna. Utgångspunkten från Örebroporten som arenaägare är att klubbarna tar ansvar för att klara sina egna kostnader och om ytterligare behov av stödåtgärder finns hos klubbarna ska detta komma från staten och/eller den egna branschen såsom förbundet och/eller de kommersiella tv-kanalerna.

  • Styrelsen valde att i detta beslut om temporärt stöd både väga in de kommersiella intressena med ett jämställdhetsperspektiv. KIF Örebro DFF har sedan man för fem år sedan gick till åttondelsfinal i UEFA Women's Champions League dragits med stora underskott. I motsvarande situation för en herrklubb hade klubben blivit rik av att gå så långt i en Europaliga, säger Jeanette Berggren, VD Örebroporten.

 

  • Det känns så otroligt fint att Örebroporten väljer att stötta oss elitklubbar på Eyrafältet, både för att klara 2020 men kanske framförallt för att vi ska klara 2021. Ett år som hela idrottssverige bedömer blir oerhört tufft. Alla extra kronor till flick- och damidrotten gör enorm skillnad och vi har sedan flera år arbetat hårt och ansvarsfullt med att sanera KIF Örebros ekonomi samt lösgöra oss från det negativa kapital som vi dras med sedan 2016. Det här stödet betyder såklart massor för oss på både kort och kanske framförallt lång sikt. Vi är därför oerhört tacksamma, säger Fredrik Stengarn, ordförande i KIF Örebro.

 

  • Vi har av naturliga skäl en långvarig och nära relation med både Örebroporten och Örebro Kommun. Under ett väldigt speciellt 2020 har vi haft en tät dialog där jag upplever att det funnits en stor öppenhet för att hitta lösningar och hjälpa varandra. De stora utmaningarna ligger fortfarande framför oss med all den osäkerhet som finns i samhället just nu och att vi då får betydande hyreslättnader innebär otroligt mycket för oss. Utöver själva ekonomin så visar det på att man ser oss och övriga föreningar som viktiga för staden, både utifrån vår roll som idrottsklubbar, men även för all samhällsnytta vi skapar. Vi är ödmjukt glada och tacksamma för detta besked. Lika mycket som pengarna är viktiga så ger signalen och gesten oss massor av energi i vårt fortsatta arbete, säger Simon Åström, vd på ÖSK Fotboll.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jeanette Berggren, VD Örebroporten Fastigheter, telefon 070-668 69 62, jeanette.berggren@orebroporten.se