Välkommen Olivia!

Olivia Vanelli Örebroporten

Olivia Vanelli började jobbet som projektledare på Örebroporten i september. Hon kommer närmast från en tjänst som konstruktör/projektör på Byggstatik i Örebro.

Varför sökte du jobb på Örebroporten?

En fågel viskade i mitt öra att Örebroporten var en trevlig arbetsgivare. Det lockade mig också att jobba på ett kommunalt fastighetsbolag där drivkraften är att utveckla hållbara miljöer för örebroare. Inte att förglömma så tycker jag att Örebroporten har ett väldigt spännande fastighetsbestånd som jag ser fram emot att bekanta mig mer med... och här är jag nu och allt känns toppen!

Vad är din huvudsakliga arbetsuppgift?

Projektledning.

Vilka projekt har du fått på ditt bord?

Jag kommer att börja arbeta med konstgräsbyte på Behrn Arena Sommar, ytskiktsrenovering i Folkets hus, ny mediakub och flytt av gym i Behrn Arena Vinter samt bistå i upphandlingar av digitala verktyg. 

Kulturkvarteret är ett projekt som Örebroporten nyligen slutfört, vad har du för tankar om Kulturkvarteret?

Spontant vill jag svara WOW, vilket lyckat projekt. Jag personligen älskar när byggprojekt förändrar stadsbilden och där byggnader från olika tidsepoker ihop bildar en vacker vy över staden. Men byggnader skall ju såklart leva också, inte bara betraktas och jag både hoppas och tror att kvarteret kommer bli det kulturepicentrum som det är tänkt att bli.