Drönarscanning

Drönarscanning

Kvinnerstaområdet består av en mängd byggnader på totalt 28 000 kvadratmeter. Skicket varierar av naturliga skäl, byggnaderna är allt från relativt nybyggda till 100 år gamla.

– Det var näst intill omöjligt att få en överblick. Dessutom saknas underlag och ritningar på en del byggnader, säger Jesper Hedlund, CAD/BIM-ansvarig på Örebroporten.

Lösningen: en drönarscanning med hög detaljåtervinning. 

Gamla ritningar är bra, om man hittar dem. Om de finns, vilken version är det som gäller? Och är den senaste verkligen aktuell?

När det gäller Kvinnerstaområdet, som Örebroporten tog över 2017, fanns det flera pappersritningar för vissa byggnader. Andra saknade helt ritningar.

– Vi behövde en tillförlitlig plattform för att kunna diskutera driften och de framtida planerna för Kvinnersta, säger Jesper Hedlund.

Detaljrik

Våren 2019 anlitades ett företag som med drönare scannade hela området och skapade en digital 3D-kopia av området. Med den kan man både få en översiktlig bild av området och byggnader eller gå ner till marknivå och mäta ut ett fönster på centimetern eller mäta storleken på ett tak.

Nulägesbilden hjälper mycket, men vi kan även simulera och lägga in en tänkt nybyggnad till exempel. I modellen kan vi då se hur det påverkar grannskapet, om det exempelvis skuggar eller skymmer för andra, säger Jesper Hedlund och fortsätter:

– Det viktiga nu är att mina kollegor på Örebroporten bekantar sig med den digitaliserade modellen och återkopplar till mig vad som kan ändras och utvecklas.

Smidigt och enkelt

En av dessa kollegor är Mikael Ståhlberg på Örebroporten som är förvaltare och ansvarig för Kvinnerstaområdet.

– Jag har redan använt 3D-kopian när vi suttit och spånat om olika saker. Det är väldigt smidigt och enkelt.

Han tror dock att 3D-kopian blir riktigt värdefull först när olika utvecklingsprojekt och ombyggnader blir aktuella.

– Då skulle man kunna sitta på ett planeringsmöte och ta upp en speciell byggnad och räkna ut ett avstånd eller en area. Sedan kan man diskutera vidare utifrån verkliga fakta.