Utökning med ny Idrottshall i Tybblelund

Tybblelundsskolans idrottshall

Nya Tybblelundsskolans idrottshall har byggts av Örebroporten

Örebroporten har uppfört en fullstor Idrottshall (22m x 43 m) i anslutning till friidrottshallen i Tybblelund. Bruttoarean är c:a 1800 kvm. Byggnaden har uppförts med stort energi- och miljöfokus. Exempel på det är bl.a att värmen från duschvatten återvinns plus en rad andra åtgärder för att möjliggöra en så låg energiförbrukning som möjligt. Byggnaden uppnår kriterierna för Miljöbyggnad Silver.

Idrottshallen nyttjas dagtid av Tybblelundsskolans idrottsverksamhet.

NCC var totalentreprenör för uppdraget. Entreprenaden var klar juni 2018.

Tybblelund

Tybblelund