Kulturkvarterets byggprojektledare Mattias Waller

Kulturkvarteret Örebro Örebroporten

Hallå där...

Mattias Waller, projektutvecklingschef på Örebroporten, som är projektledare för bygget av Kulturkvarteret.

Har du någonsin varit projektledare för ett så stort projekt som Kulturkvarteret?

– Jag har drivit andra större projekt exempelvis Campus USÖ, men Kulturkvarteret är det största som jag varit projektledare före.

Är det motsvarande mycket svårare?

– Min uppfattning är att alla projekt – små som stora – har sina unika förutsättningar. Stora projekt som det här kräver dock att man jobbar mer med organisation, planering och struktur i de inledande skedena. Det är helt enkelt fler personer som kommer involveras och de ska ges möjlighet att lyckas i sin roll. 

Hur var 2018, före och efter det första spadtaget i höstas?

– Vi hann med en rad milstolpar för projektet tycker jag: detaljplanen vann laga kraft, bygglovet blev klart och bygget startade fysiskt på arbetsplatsen. Annars var det mycket jobb med projektering, kalkylarbete, avtal och beställningar för att kunna övergå inför skede två som innebar att entreprenaden kunde starta.

Vad är utmaningarna med att leda bygget av Kulturkvarteret?

– Den stora utmaningen är att få projektet att innehålla så mycket kvalitéer som möjligt inom den givna budgeten. Vi vet ju vad Kulturkvarteret har för intäkt när det står färdigt, så de ekonomiska ramarna för projektet är mycket tydliga. Samtidigt tycker jag att det är väldigt stimulerande och inspirerande att koordinera och styra projektet på bästa möjliga sätt. 

Hur jobbar du som projektledare, har du något bollplank för dina tankar och idéer?

– Absolut, det här är inget ensamjobb. Vi hjälps åt internt på Örebroporten, där jag har knutit till mig all den kompetens jag behöver. Dessutom har jag anlitat en extern biträdande projektledare som avlastar mig. Det är viktigt att vi, som byggherre, har en organisation som kan möta vår partneringentreprenör NCC.

Till sist, vad tror du om 2019?

– Då kommer det att hända mycket! Under året kommer stommen till sexvåningshuset resas och vi kommer dessutom att montera stora delar av fasaden. Skisser och gestaltande bilder i all ära, men först då kommer örebroarna tydligt kunna se vilken stor och magnifik byggnad Kulturkvarteret är.