Nr 17 2020

Vad händer på projektet vecka 52-2?

V. 52 2020:

Kulturkvarteret går in nu i slutskedesfasen. 

 • Färdigställande- och kompletteringsarbete inför slutbesiktning. 
 • Städning av huset. 
 • Driftsättning och injusteringar av husets system. 
 • Samordnade provningar. 

V. 53 2020: 

 • Julledigt 

V. 1 2021:

 • Färdigställande- och kompletteringsarbete inför slutbesiktning. 
 • Städning av huset. 
 • Driftsättning och injusteringar av husets system. 
 • Samordnade provningar. 

V. 2 2021: 

 • Färdigställande arbete fortsätter inför slutbesiktning.  
 • Städning av huset. 
 • Driftsättning och injusteringar av husets system. 
 • Samordnade provningar 
 • Förbesiktning i delar huset. 
 • Besiktning av storköket. 

 

Vy över läktaren vid multiscenen och restaurangdisken
Bild 1: Multiscen 
Bild 2: Restaurangen

Vy över danssalen på plan 7 och bibliotekets skaparverkstad
Bild 3: Danssal på plan 7 
Bild 4: Skaparverkstad i biblioteket 

Pampig takbelysning och gångbro mellan husen
Bild 5: Belysningen uppsatt som ska sitta ovanför receptionsdisken i multifoajén 
Bild 6: Luftgången till riksbankshuset snart klar 

Spegelvägg och vy över läktare i aulan.
Bild 7: Speglarna uppsatta i blackbox 
Bild 8: Aulan