Nr 7 2018

Allmänt

 • Ledningsomläggningar att möjliggöra byggnation av Kulturkvarteret.
 • Förberedande arbeten för bodetablering

Ledningsomläggning

 • Schakt över Nygatan för anslutning av ny VA-servis.
 • Återfyll av fjärrvärmeschakt
 • Schakt för förberedande arbeten för bodetablering.
 • HCP är placerad ner mot Fabriksgatan
 • Entrén är öppen som vanligt, körplåtar/gångbro placeras över schakt vid behov.

 

Ritning över ledningsomläggning

Bodetablering

 • Fredag v. 39 läggs underlägg för bodetablering.
 • Bodar börjar monteras v. 40 och beräknas pågå större delan av veckan 40. Etableringsarbeten i sin helhet beräknas vara klara efter v. 41
 • Bodetableringen kommer lyftas på plats av kranbil och det är viktigt att man inte korsar genom avspärrning.
 • Bilden visar utformningen av bodetablering då den är klar.

 

Ritning över placering av bodar