Nr 9 2018

Allmänt

  • Grundarbeten

Grundarbeten

  • Spontning är klar.
  • Pålning har kommit halvvägs.
  • Schaktningsarbeten för grund pågår förfullt vilket medför en ökning av antalet transporter till och från arbetsplatsen.
  • Betongarbeten med grunden pågår.
  • V. 45 kommer vi även påbörja pålning nere i källaren.

 

Ritning över etapper för grundarbeten